[h1title]

Ուսանողական գիտական ընկերություն

Ավ. Մկրտչյանի անվան տնտեսաիրավագիտական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը հիմնադրվել է 2001թ. սեպտեմբերին: Ընկերության հիմնական նպատակը գիտական կադրերի պատրաստումն է: ՈւԳԸ-ի աշխատանքները համակար•վում և վերահսկվում են Գիտական Խորհուրդի կողմից:

Այս տարիների ընթացքում ընկերությունը կարևոր դեր է խաղացել որպես համալսարանի ստորաբաժանում: Իր գործունեության ընթացքում ընկերությունը մեծապես նպաստել է գիտական կադրերի պատրաստման գործում, կազմակերպել է բազմաթիվ գիտաժողովներ, նստաշրջաններ, սեմինարներ ու դասախոսություններ: Տպագրվել են երիտասարդ գիտնականների և ուսանողների աշխտանքները:

Յուրաքանչյուր տարի գարնանը ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է միջֆակուլտետային մրցույթներ: Մրցույթների ընթացքում համալսարանի լավագույն ուսանողներին իրենց գիտական զեկույցներն ու գիտական աշխատանքներն են ներկայացնում համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից ստեղծված հանձնաժողովին: Լսումներից հետո լավագույն աշխատանքներն ու զեկույցները համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից արժանանում են պարգևատրումների: