[h1title]


«21-ՐԴ ԴԱՐԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ» 
Միջազգային գիտաժողով, 2010 թ. 

«ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՆ ԱՆՑՈՒՄՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ. ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» 
Միջազգային գիտաժողով, 2013 թ.